Pina-Q dëshiron të kontribuojë në përfshirjen sociale përmes vendosjes së punës dhe furnizimit të kushteve adekuate të banimit të emigrantëve që qëndrojnë rregullisht në Umbria, Marche, Lazio, Lombardia dhe Friuli Venezia Giulia.

Për këtë qëllim synon:
– të kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të punëtorëve bujqësorë të migrantëve dhe operatorëve të sektorit në sektorin social dhe bujqësor;
– të inkurajojë takimin midis kërkesës dhe furnizimit të punës bujqësore;
– Sensibilizimi dhe punëtorët e rrjetit, konsumatorët dhe kompanitë në sektorin e bujqësisë dhe zinxhiri i furnizimit përkatës deri në shpërndarjen e madhe të organizuar;
– favorizojnë kushtet e duhura të banimit për punëtorët emigrantë.

Aktivitetet që do të vendosen janë:
– aktivitetet e trajnimit dhe ngritjes së vetëdijes që synojnë përfituesit dhe operatorët e sektorëve bujqësorë dhe socialë;
– Individu i ngarkuar përmes tutorëve të specializuar në punën dhe përfshirjen e banesave;
– Aktivitetet mbështetëse, orientimin dhe lehtësimin e qasjes në shërbimet territoriale;
– Aktivitetet e rrjetëzimit që synojnë të gjithë aktorët, në nivel rajonal dhe kombëtar, të mbështetur nga një platformë web.