A.S.A.D.

Zhvendosur nga dëshira për të kundërshtuar margjinalizimin social në qytete dhe lagje të ndryshme dhe për të mbrojtur të drejtat themelore të qytetarëve, A.A.D. Ai dha jetë, më shumë se 30 vjet më parë, për shërbimet e para duke krijuar mundësi për punë dhe mundësi të reja profesionale. Që atëherë, 1977, shumë ujë kaluan nën urat.

Kishte disa “faza” përmes të cilave ka zhvilluar historia e kooperativës, në lidhje me ndryshimin e kontekstit socio-kulturor dhe institucional.

Në veçanti, ato që kanë ndikuar në strategjitë dhe aktivitetet janë:

– Territoriteti: Element themelues për ndërtimin e projekteve që synojnë parandalimin e parehati sociale. Kështu, qendrat e para të grumbullimit social lindin më së shumti në rrezik të margjinalizimit, së bashku me bashkëpunimin e ngushtë me shërbimet sociale të territorit;

– de-institucionalizimi i spitalit psikiatrik: pas emanimit të L.180 / 78, përvojat e para të pritjes rezidenciale janë me përvojë dhe rrjeti i kujdesit në shtëpi është zhvilluar gjithashtu si mbështetje për familjet;

– Inovacioni social: Me lëshimin e L.381 / 91, i cili njeh kooperativat sociale si subjekte që ndjekin interesin e përgjithshëm të komunitetit, bashkëpunimi i tipit B zhvillon dhe intensifikon punën gjithashtu favorizimin e përfshirjes sociale të njerëzve të pafavorizuar;

– Trajnimi: Trajnimi bëhet thelbësor për zhvillimin e bashkëpunimit social dhe kurset themelore janë realizuar vazhdimisht, përditësimin, rizhvillimin duke integruar burimet e veta me burime të tjera publike;

– Shërbimet territoriale: A.S.A.D. Ai ndërhyn me shërbime socio-shëndetësore në sektorët e të rriturve dhe aftësisë së kufizuar të të rriturve, lehtësim i shkollës për personat me aftësi të kufizuara, shëndetin mendor, të miturit në rrezik social, emigracionin, të moshuarit. Ne ndërhyjmë në këto zona përmes shërbimeve të kujdesit në shtëpi, objekteve rezidenciale dhe gjysmë rezidenciale;

– Cilësia: Që nga viti 1999, kooperativa fillon rrugën e zbatimit të M.A.Q.RE (modeli i cilësisë së cilësisë aktive) dhe është i angazhuar për ndërtimin e një sistemi cilësor në përputhje me standardet “ISO9000”.

Adresë

Via G. Lunghi, 63 – 06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Oraret e hapjes

Lun-Ven 9:00-12:00

Adresa e postës elektronike

info@asad-sociale.it

Numër telefoni

Tel. 075 5991012 – Fax 075 398477