FAI CISL

Federata Bujqësore e Ushqimit Mjedisor Industrial Italiane Friuli Venezia Giulia

Federata e Ushqimit të Mjedisit Industrial Italian organizon dhe përfaqëson punonjësit e punësuar në agro-ushqim, agronomicististë, në mjedis, duke përpunuar kompanitë artizanale, në aktivitetet e lidhura dhe peshkimin.  

ASISTENCA dhe MBROJTJA E OFRUAR:

Llogaritja e pozicionit të sigurimit / pensionit

verifikimin e pozicionit të sigurimit; kredia e kontributeve në rast të sëmundjes, maternitetit dhe aksidentit; Rimëkëmbja e kontributeve të sigurimeve shoqërore që nuk paguhet nga punëdhënësi; Llogaritjen e arritjes së kushteve të kërkuara për qasje në dëmshpërblimin e pensionit dhe projektimit; zgjedhja e tipit për mysafirë

Pensionet plotësuese

Udhëzues për fondin plotësues më të përshtatshëm për nevoja të ndryshme; Përgatitja e kërkesës së regjistrimit të aplikacionit

Fondet sanitare

mbështetje në kërkesat për fondet e ndryshme shëndetësore, rimbursimin e shpenzimeve shëndetësore; Të ndihmojë për të kërkuar integrim ekonomik në rast të sëmundjes, lëndimit dhe maternitetit

Amortizuesit Social Shock dhe Mbështetja e të Ardhurave për Familjen

Mbështetje në kërkesat e trajtimit të papunësisë në NASPI – papunësia bujqësore; Për familjen është e mundur të ketë të drejtën për ndihmat familjare dhe të largohen

Ndihma e sindikatave

Ndihmojnë për të zgjidhur problemet e punës duke ofruar të gjitha përvojat dhe kompetencat në fushën e kontraktorit; Ndihma juridike falas për bashkëpunëtorët; Kontrollimi i listës së pagave: verifikimi i zbatimit aktual të rritjes së fundit kontraktuale dhe / ose të gjitha ndryshimeve kontraktuale

Adresë

Via T. Ciconi 16 – 33100 Udine

Oraret e hapjes

FAI CISL FVG – SELIA RAJIONALE
Via T. Ciconi, 16 – 33100 Udine
Tel. 0432.246471 – 0432.246571
Fax 0432.246470


PINA-Q DYRE

Për shkak të pandemisë së covidit është marrë vetëm me takim: telefononi 335 778 1247 ose shkruani për të fai.fvg@cisl.it

UDINE Selia Via T. Ciconi 16: Lunedì e Venerdì 10.30-13.00; Mercoledì 10.30-13.00, 17.00-18.30

Codroipo Via Monte Nero, 12: 1° e 3° Giovedì 17.00-18.30

PORDENONE SELIA Via S.Valentino 30: Lunedì 09.00-13.00; 16.00-19.00

Rauscedo Piazza delle Cooperative 20: Venerdì 16.00-19.00

Spilimbergo Via Duca d’Aosta: Lunedì e Giovedì 16.00-19.00

GORIZIA SELIA Via Manzoni, 5: Gio 15.00-18.00

Cormons Via Udine 17: Mercoledì 16.00-18.00

Trieste Piazza Dalmazia 1: Lunedì 16.00-18.00

Adresa e postës elektronike

fai.fvg@cisl.it

Numër telefoni

Tel 0432 246471 – Fax 0432 246470 CEL. 335 7781247