CE.FA.P.

Centro per l’educazione e la formazione agricola permanente

CEFAP vepron në trajnimin profesional të sektorit bujqësor që nga viti 1969 si një agjenci trajnuese në emër të sipërmarrësve dhe operatorëve të sektorit primar, organizatave profesionale të kategorisë, të shoqatave të prodhuesve bujqësorë dhe organizmave të tjerë publikë dhe privatë.

CEFAP menaxhon aktivitete të shumta në fushën e trajnimit dhe konsulencës në sektorët agro-mjedisorë, agro-ushqimore dhe turizmit rural, në mënyrë specifike:

– Kurset e trajnimit tekniko-profesional në zonën agro-mjedisore dhe agro-ushqimore

– Kurse më të larta të trajnimit për teknikë dhe profesionistë

– Shpikjet e arsimit dhe inovacionit të orientuar të trajnimit të përhershëm

– Udhëzime, konsulencë dhe aktivitete trajnuese për çështjet që lidhen me organizimin e biznesit, në aspekte në lidhje me marketingun dhe përmirësimin e prodhimeve agro-ushqimore

– Promovimi dhe zbatimi i iniciativave për të rritur metodën arsimore të alternimit, favorizimin e iniciativave të bashkëpunimit dhe shkëmbimit në mesin e të rinjve në nivel kombëtar dhe evropian

– Menaxhimi i kurseve të kualifikimit, specializimi dhe azhurnimi, si dhe veprimet shtesë suplementare shtesë për institucionet teknike dhe profesionale

– Promovimi dhe zbatimi i takimeve të studimit, konferencave dhe debateve.

Adresë

QUENDRA E CODROIPO Vicolo Resia, 3 – 33033 Codroipo (UD)
QUENDRA E TOLMEZZO Via dell’Industria, 12 33028 Tolmezzo (UD)

Oraret e hapjes

QUENDRA E CODROIPO Oraret e sekretarisë për publikun:

Në mëngjes: E hënë, e martë, të enjten ne orët 10:00-12:00

Pasdite: E hënë, e mërkurë, e premte ne orët 15:00-17:00

E shtunë: Mbyllur


QUENDRA E TOLMEZZO 

Oraret e sekretarisë për publikun:

Në mëngjes: nga e hënë ne premte ne orët 09:00-12:00

Pasdite: e martë, e premte ne orët 15:00-17:00

E shtunë: Mbyllur

 

Adresa e postës elektronike

info@cefap.fvg.it

Numër telefoni

QUENDRA E CODROIPO:
Tel. +39 (0432) 821111
Fax +39 (0432) 904278
QUENDRA E TOLMEZZO
Tel. +39 (0433) 41077
Fax +39 (0433) 469852